W dniu 15.7.20 r. wykonywaliśmy badania dla planowanej studni chłonnej na terenie osiedla Malownicze Złotniki we Wrocławiu.