W dniu 28.9.20 r. wykonywaliśmy badania dla planowanej budowy drogi dojazdowej w okolicy miejscowości Gajków.