W dniu 15.6.20 wykonywaliśmy badania dla planowanego remontu drogi w miejscowości Witoszyce, gm. Góra.