W dniu 1.9.20 r. wykonywaliśmy badania dla planowanej rozbudowy Parku Klecińskiego we Wrocławiu.

Wiercenia rozpoznawcze – Park Kleciński.