W dniu 25.2.20 wykonaliśmy badania pod przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dąbrowa (pow. namysłowski).