W dniu 21.5.20 wykonywaliśmy badania pod przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Przechód, gm. Korfantów.