Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie czy warto przeprowadzić badania geotechniczne gruntu przed budową domu jednorodzinnego. Niektórzy są świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą brak rozpoznania warunków gruntowych. Jednak inni nadal wątpią w ich celowość lub, co gorsza, w ogóle ich nie przeprowadzają.

W artykule przedstawione zostaną argumenty, dlaczego warto przeprowadzać badania geotechniczne gruntów pod budowę domu jednorodzinnego oraz kiedy najlepiej je wykonać.

Badania geotechniczne gruntów – informacje ogólne


Badania geotechniczne gruntu są wykonywane w celu ustalenia warunków gruntowo – wodnych podłoża terenu pod przyszła inwestycję. Informują inwestora o nośności gruntów i pomagają podjąć decyzje o wyborze odpowiednich fundamentów. Konieczność ich wykonywania reguluje rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). Większość domów jednorodzinnych zalicza są do pierwszej kategorii geotechnicznej i nie wymagają rozbudowanych analiz, zatwierdzanych na drodze urzędowej. W większości przypadków wystarczy opinia geotechniczna, poprzedzona badaniami środowiska gruntowo – wodnego.

Dlaczego warto przeprowadzić badania geotechniczne gruntów

Standardowe fundamenty stosowane w domach przystosowane są do posadawiania w gruntach o dobrych parametrach geotechnicznych, czyli o dobrej nośności. Dotyczy to zwłaszcza bardzo popularnych, gotowych projektów domów. Jeżeli takie fundamenty zastosujemy w gruntach o mniejszej nośności istnieje ryzyko osiadania budynku, pękania ścian lub nawet grozi katastrofą budowlaną. W przypadku słabszych gruntów należy zastosować inny rodzaj fundamentów, ale żeby to zrobić, musimy wiedzieć, z jakimi gruntami mamy do czynienia.

PAMIĘTAJ „Badania gruntu umożliwiają nie tylko zaprojektowanie trwałych fundamentów, ale także wybór najkorzystniejszego sposobu fundamentowania domu z ekonomicznego punktu widzenia”

Przykład 1. Jan Kowalski zamierzał wybudować dom jednorodzinny średniej wielkości. Postanowił zastosować bardzo drogą, ale trwałą płytę fundamentową. Na jego działce nie były wykonywane żadne badania gruntu. Architekt doradził Panu Janowi wykonanie badań geotechnicznych, które potwierdziłyby zasadność wykonywania tego rodzaju fundamentów. Po badaniach, za które Pan Jan zapłacił kilkaset złotych, okazało się, że na jego działce znajdują się wyłącznie grunty o doskonałych parametrach geotechnicznych – bardzo zagęszczone piaski, przy braku zwierciadła wód podziemnych. Pan Jan zrezygnował z płyty fundamentowej i zastosował najprostsze i najtańsze rozwiązanie – zwykłe fundamenty, które przy danych warunkach gruntowych zapewnią domowi przynajmniej taką samą trwałość jak w przypadku zastosowania płyty fundamentowej (w tym przypadku nieuzasadnionej). Dało to Panu Janowi oszczędności rzędu tysięcy złotych.

Przykład 2. Anna Kowalska zamierzała wybudować dom jednorodzinny średniej wielkości wraz z piwnicą. Nie dysponowała dużym budżetem, więc maksymalnie „cięła koszty”, m. in. nie wykonała badań geotechnicznych. Po rozpoczęciu prac budowlanych okazało się, że w poziomie posadowienia piwnicy znajduje się zwierciadło wód podziemnych. Technologia zabezpieczenia piwnicy przekroczyła budżet Pan Anny, a i sama piwnica nie była jej niezbędna. Postanowiła z niej zrezygnować, ale to wymagało zmiany przyjętego wcześniej projektu. Koszt przeprojektowania domu znacząco przekroczył koszt badań geotechnicznych, które – gdyby zostały wykonane – od początku odpowiedziałby na pytanie czy warto w tym miejscu budować dom podpiwniczony.

Przedstawione powyżej przykłady pokazują zasadność przeprowadzenia badań geotechnicznych od strony finansowej. Badania gruntu umożliwiają, więc nie tylko zaprojektowanie bezpiecznych i trwałych fundamentów, ale także wybór najkorzystniejszego sposobu fundamentowania domu z ekonomicznego punktu widzenia.

Kiedy należy wykonać geotechniczne badania gruntu

Aby geotechniczne badania gruntów miały sens, najpóźniej należy wykonać je przed zaprojektowaniem fundamentów. Badania te pozwolą projektantowi na wybór bezpiecznego i ekonomicznego sposobu fundamentowania. Nie mniej przydadzą się jednak również na etapie wykonawczym – wykonawca będzie świadom, czego może w gruncie się spodziewać i jak do danej pracy się przygotować. Badania geotechniczne gruntów najlepiej przeprowadzić przed kupnem danej działki (jeśli takowej inwestor nie posiada). Sprawdzenie rodzaju i nośności gruntów na danej działce pozwoli ocenić koszt i możliwości posadowienia domu, ale przede wszystkim pozwala uniknąć nietrafionej inwestycji.

PAMIĘTAJ „Badania geotechniczne gruntów najlepiej przeprowadzić przed kupnem działki budowlanej”

Przykład 3. Jan Kowalski zamierzał kupić działkę i wybudować na niej dom. Miał do wyboru kilka działek w podobnej lokalizacji, ale wybrał najtańszą. Był świadom konieczności wykonania badań geotechnicznych, ale zamierzał je wykonać po zakupie działki. Uspokajającym, w jego przekonaniu, był fakt, że na sąsiednich działkach stoją domy i według przyszłych sąsiadów warunki gruntowe są dobre. Po zakupie działki przyszedł czas na badania. Okazało się, że działka, choć wydawała się nie różnić od pozostałych, niegdyś była sadzawką i obecnie w poziomie posadowienia występują nienośne grunty organiczne – torfy. Koszt wymiany gruntu lub sposób posadowienia na palach wielokrotnie przewyższał budżet Pana Jana. W efekcie działka do dziś jest niezabudowana, a Pan Jan musiał pogodzić się ze stratą finansową i nietrafioną inwestycją.

Badania geotechniczne pozwoliły wykryć grunty słabonośne
Przykład przekroju z gruntami słabonośnymi

Podsumowanie

Badania geotechniczne gruntów pod budowę domu jednorodzinnego są elementem niezbędnym i powinno się je wykonywać w każdym przypadku. Badania gruntu umożliwiają nie tylko zaprojektowanie bezpiecznych i trwałych fundamentów, ale także wybór najkorzystniejszego sposobu fundamentowania domu z ekonomicznego punktu widzenia. Ostatnim momentem na ich wykonanie jest etap projektowania fundamentów, jednak by uniknąć niemiłych niespodzianek, najlepiej wykonać je przed zakupem danej działki budowlanej.


Zapraszamy do kontaktu!

Comments (1)

  1. Pingback: Badania zanieczyszczenia gruntów - DGI Projekt

Comments are closed.