Oferta badania gruntów skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa budowlane, drogowe, biura architektoniczne) jak i osób prywatnych. Wykonujemy kompleksowe badania geologiczne podłoża gruntowo – wodnego wraz z opracowaniem na potrzeby:

 • budownictwa (hale produkcyjne, magazyny, budynki wielorodzinne, biurowce, domy jednorodzinne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, obiekty liniowe np. drogi, inne)
 • zagospodarowania przestrzennego
 • ochrony środowiska

WYKONUJEMY:

 • kompleksowe badania geologiczne gruntu
 • wiercenia geotechniczne i geologiczno – inżynierskie
 • sondowania geotechniczne DPL i SLVT
 • wiercenia sozologiczne
 • badania stanu zagęszczenia gruntów
 • nadzory geotechniczne
 • inne zadania z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej

OPRACOWUJEMY:

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • sprawozdania i ekspertyzy geotechniczne
 • inne opracowania z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
MASZ PYTANIA? ODWIEDŹ NASZ PORADNIK