Przydomowe oczyszczalnie ścieków (dalej zwane POŚ) zyskują w Polsce na popularności. Nic dziwnego – w miejscu gdzie nie ma dostępu do kanalizacji zastępują tradycyjne szambo i są przy tym dużo tańsze i łatwiejsze w eksploatacji. Decydując się na POŚ należy jednak pamiętać, że nie wszędzie można je zainstalować. Decydują o tym przede wszystkim wysokość zwierciadła wód podziemnych na działce oraz rodzaj i przepuszczalność gruntów.

Wysokość zwierciadła wód podziemnych

Kwestię to reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r (Dz. U. 2019, poz. 1311). Jeżeli planujecie montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przypominamy, że zgodnie z prawem miejsce wprowadzania ścieków musi być oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego poziomu wód podziemnych. Kiedy woda znajduje się wyżej to należy wykonać specjalne nasypy. Jeżeli ich nie chcemy lub nie ma możliwości ich wykonania to musimy z POŚ zrezygnować.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - przykład
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - przykład
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - przykład


Rodzaj i przepuszczalność gruntów

Dla prawidłowego funkcjonowania POŚ ważny jest również rodzaj gruntów, a co za tym idzie ich wodoprzepuszczalność. Aby oczyszczalnia działała niezbędne są przepuszczalne grunty niespoiste, czyli wszystkie rodzaje piasków. Jeżeli na działce znajdują się słaboprzepuszczalne gliny lub iły to oczyszczalnia nie będzie działać. Wtedy konieczna jest kosztowna wymiana gruntów lub należy poszukać głębiej gruntów przepuszczalnych, pamiętając o opisanych wyżej warunkach wodnych, i zastosować studnię chłonną.

Podsumowanie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo dobrą alternatywą dla tradycyjnych szamb a nawet drogiej kanalizacji. Pamiętać jednak należy, że chęci to nie wszystko i nie wszędzie można taką oczyszczalnie zainstalować.


Zapraszamy do kontaktu oraz do przeczytania pozostałych artykułów w poradniku!