W dniach 10-30.9.21 r. wykonywaliśmy badania geotechniczne dla oceny stanu wałów przeciwpowodziowych na terenie województwa opolskiego.