W dniu 27.1.21 r. wykonywaliśmy badania dla planowanych inwestycji we Wrocławiu (obręb Jerzmanowo) oraz miejscowości Bystrzyca (gm. Oława).

Wiercenia geologiczno-inżynierskie.