W dniach 22-26.3.21 r. wykonywaliśmy badania geologiczne pod posadowienie planowanych domów jednorodzinnych w miejscowościach Masłów (gmina Trzebnica) oraz Wilków (powiat namysłowski). W dniu 24.3. wykonywaliśmy również wiercenia dla planowanej budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sobocisko (gmina Oława). Badania te miały na celu określenie przydatności gruntów do posadowienia obiektów oraz instalacji technicznych stacji uzdatniania wód.