W dniach 31.5.-4.6.21 r. wykonywaliśmy badania gruntu dla planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa (gm. Długołęka). Badania parametrów geotechnicznych gruntów oraz poziomu zwierciadła wód podziemnych posłużą do zaprojektowania odpowiednich fundamentów planowanych obiektów hydrotechnicznych. Wykonywaliśmy również wiercenia geologiczne dla planowanych domów jednorodzinnych w miejscowości Przedmości (gm. Środa Śląska) oraz wiercenia dla posadowienia budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w mieście Namysłów.