W dniu 13.1.21 r. wykonywaliśmy badania dla projektowanej rozbudowy budynku OSP w miejscowości Łosiów (gm. Lewin Brzeski)

Wiercenia do celów inżynierskich – Łosiów.